Trstené pri Hornáde

Morušová aleja

Výsadba moruší bola realizovaná zo schváleného projektu v roku 2021 z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody pod názvom "Morušová alej". Tá sa nachádza pri cyklotrase z Trsteného pri Hornáde do Skároša. Stromy moruše boli v minulosti v našej obci jedným z najrozšírenejších druhov a my sme ich prinavrátili do obce späť. 100 stromová aleja (50 bielych a 50 čiernych moruší) lemuje krajnicu cyklotrasy a je pokračovaním už skôr vysadenej lipovej aleje. Miesto na oddych ponúka drevená lavička s trojjazyčnou informačnou tabuľou.