Hlboké

Morušová alej ako súčasť náučného cyklochodníka

V tomto projekte výsadby morušovej aleje popri náučnom cyklochodníku išlo o skĺbenie viacerých pozitívnych faktorov, ktoré v krátkom čase dokážu ovplyvniť ráz krajiny a zvýšiť rozmanitosť prírody v našom okolí, zároveň poukázať na možnosti regenerácie prírodného miesta dlhodobo využívaného na poľnohospodárske účely. Výsadbou nadväzujeme na staré pôvodné odrody moruší, ktoré sa v tejto lokalite vyskytujú. Súčasťou bude i vzdelávanie prostredníctvom videa z výsadby a okolia, ktoré poukáže na vplyvy jednotlivých prvkov v krajine. Veríme, že to bude mať pozitívny vplyv aj na komunitu a ľudí z okolia.