Dolný Kubín

Medze v Dolnom Kubíne

Výsadba 2 medzí po hraniciach TTP pozemku v extraviláne mesta Dolný Kubín. Do dvojradu boli vysadené semenáče krov a stromov a následne boli zamulčované a kry zastrihnuté pre podporu rozkonárenia. Stromy boli ochránené pletivom. Na pozemku bude v blízkej budúcnosti vysadený ovocný sad. Momentálne bolo zasadených 103 kusov trniek, pretože zvyšok nebol dodaný. 100 kusov bude vysadených na jar.