Lozorno

Lozorské lipky

Lozorské lipky tvorí 58 stromov popri ceste za priekopou po pravej strane z Lozorna smerom do Bratislavy. Dĺžka aleje je cca 540m.