Liptovský Ondrej

Liptovské stromoradia – Liptovský Ondrej

Podpora od donora umožnila ozeleniť časť Liptova a my veríme, že naštartovala procesy, ktoré posunú Liptovské stromoradia – z hľadiska rozsahu výsadieb i spoločenskej odozvy – do vyššieho levelu. Spolu v rámci projektu bolo na viacerých lokalitách vysadených 120 kusov líp, v Liptovskom Ondreji to bolo 50 stromov. Na projekte rôznou intenzitou spolupracovalo 7 partnerov, boli zorganizované 3 brigády, ktorých sa zúčastnilo 37 dobrovoľníkov (94 odpracovaných osobohodín).