Hruboňovo

Lipovo javorová alej popri potoku

Výsadba stromov popri Perkovskom vodnom toku, ktorá plynule nadväzuje na stromovú vegetáciu pri vodnej nádrži v Hruboňove. Alej aj s vodným tokom rozdeľuje veľké bloky poľnohospodárskych blokov a tak prispieva k vyššej diverzite krajiny.