Trstené pri Hornáde

Lipová aleja priateľov prírody

V lipovej aleji popri cyklotrase, ktorú sme začali vysádzať v roku 2014, sme dosadili 22 líp.