Trstené pri Hornáde

Lipová aleja priateľov prírody – spustenie iniciatívy Sadíme budúcnosť

Na tejto výsadbe, symbolicky na Medzinárodný deň stromov, bol oficiálne spustený program Sadíme budúcnosť z dielne Nadácie Ekopolis. Za účasti vzácnych hostí z prezidentskej kancelárie, ministerstva životného prostredia, zástupcov Európskej komisie na Slovensku, generálneho partnera programu GLS a partnera výsadieb VSE, obcí Trstené pri Hornáde a Skároš, Nadácie Ekopolis, Karpatskej nadácie a ďalších, sme medzi obcami Trstené pri Hornáde a Skárošom dosadili 8 vzrastlých dubov do už existujúcej lipovej aleje popri cyklotrase.