Martin

Komunitná záhrada MAMAHRABE

Záhrada sa nachádzala v stave roky nevyužívanej trávnatej plochy s dvoma neošetrenými stromami. Zámerom projektu bolo vytvoriť v záhrade atraktívne prostredie s prirodzeným tieňom pre obyvateľov mestskej časti, ale aj širšieho okolia, zázemie pre realizáciu aktivít OZ-ka (workshopy, semináre, podujatia pre rodiny) a prostredie, v ktorom sa môžu predovšetkým deti oboznamovať so základnými princípmi pestovania, permakultúry a biodiverzity. Zámer projektu - vytvorenie prirodzeného tieňa na opustenej sídliskovej ploche bude vďaka vysadeniu vzrastlých stromov naplnený v priebehu najbližších rokov.