Trenč

Jedlý les – komunitný sad II. – Trenč – 2. etapa

Výsadba sa uskutočnila v obci Trenč, v centre obce v blízkosti Základnej a materskej školy a kostola. Na vybranej lokalite, ktorej stredom prechádza cesta bola po ľavej strane vysadená 1. etapa Jedlého lesa II. na jeseň 2023. Obyvatelia obce pri výsadbe prvej etapy prejavili záujem aj o výsadbu na pravej strane cesty, kde v druhej etape bolo vysadených 15 ks stromov a 20 ks kríkov. Celý projekt bol vysadený formou dobrovoľníckej práce.