Levice

Duby pre zdravšiu budúcnosť

Pozdĺž prístupovej cesty k Šotyho mlynu bola vysadená alej 50 dubov letných pre spríjemnenie tejto časti pre rekreačné prechádzky a cykloturistiku a aj zlepšenie veterných pomerov a zvýšenie biodiverzity v danej oblasti.