Prievidza

Dobšinského prírodná oáza

Realizácia celej výsadby bola plánovaná presne na deň Zeme a to 22.04.2024. Avšak z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia, sme boli nútení celú akciu presunúť o týždeň neskôr. Cieľom projektu je znížiť dopady negatívnych klimatických zmien v urbanizovanom mestskom prostredí a zvýšiť podiel prirodzeného tieňa, odbúrať hlučnosť a prašnosť a prirodzeným spôsobom podporiť podiel vlhkosti v ovzduší a zároveň vybudovať produkčnú záhradu. V rámci projektu sme zrealizovali výsadbu stromov nielen tých čo zabezpečia tieň a príjemnú klímu, ale aj také ktoré deťom a verejnosti umožnia ochutnať ovocie priamo zo stromu. V areáli ZŠ a MŠ Dobšinského v Prievidzi. ZŠ už má vypracované vizualizácie a rozpis tieniacej časti výsadby zelene, avšak pre nedostatok finančných zdrojov doteraz nemohli pristúpiť k samotnej výsadbe. Areál školy poskytuje dostatočný priestor pre realizáciu vyučovania v prírode a podpory zvýšeného trávenia času v exteriéri.