Halič

Cyklostromy

Pri novovybudovanej cyklotrase chceme vysadiť alej stromov. Cyklochodník je z veľkej časti postavený na zrušenej železničnej trati, ktorá bola lemovaná najmä slivkami a inými ovocnými stromami. Pred budovaním cyklochodníka boli pozemky využívané výlučne ako orná pôda a stromy boli už dávno odstránené. Jej vybudovaním sa síce znížila plocha poľnohospodársky obhospodarovanej pôdy, avšak len o teleso samotnej cyklocesty. Doplnenie o vysadené stromy by celú stavbu zatraktívnilo a oživilo. Zároveň by novovysadené stromy aspoň čiastočne kompenzovali cyklocestou zmenenú krajinu. Využívanie projektu po realizácii je dané samotným účelom stavby cyklochodníka, vysadené stromy poslúžia aj pre oddychovú funkciu, či ako tieň. Projekt sa bude realizovať najmä prostredníctvom dobrovoľníckych prác, kde nadviažeme na každoročne v jarných mesiacoch organizovanú "brigádu". Okrem zbierania odpadkov v okolí obce vždy realizujeme s dobrovoľníkmi aj výsadbu stromov na verejných priestranstvách. Prípadná finančná podpora z programu Sadíme budúcnosť nám tak veľmi uľahčí túto našu každoročnú aktivitu. Zároveň budeme môcť vysadiť podstatne viac stromov, keďže sme limitovaní finančnými možnosťami obce, ale práce sa nebojíme. Použiť na výsadbu chceme len pôvodné druhy stromov typických pre našu oblasť. Vysadené stromy poslúžia aj k výraznému skrášleniu prostredia a tým zlepšeniu estetickej funkcie krajiny. Keďže je priliehajúce pole spádované práve k cyklochodníku, budú stromy plniť aj významnú funkciu zadržiavania vody, ktorá sa bude najmä pri výdatných dažďoch hromadiť pri cyklochodníku.