Vinosady

Aleja popri regionálnej cyklotrase v obci Vinosady

Cieľom projektu bola výsadba 30 ks stromov na regionálnej cyklotrase z obce Vinosady popri viniciach, do Modry. Cyklotrasa sa nachádza pod Malými Karpatami, pod ktorou sú vysadené obhospodarované vinice, nasleduje poľná cesta a remízka na plánovanú výsadbu . Ide o trávnaté plochy, ktoré majú vodo- zádržnú a protieróznu funkciu. Z viníc a z Karpát v zimnom období steká voda a korene stromov by ju zadržiavali. V letnom období by ochladzovali vzduch a poskytovali tieň pre vinárov a cyklistov. Smerom od hôr aj najčastejšie prichádza silný nárazový vietor, koruny stromov by chránili cestu, brzdili silný vietor. Popri cyklotrase z druhej strany je pole obrábané družstevníkmi a cesta II/502, ktorá je v našom kraji veľmi frekventovaná, často sa tu stávajú nehody a pravidelne sú zápchy. Stále väčšia časť ľudí volí cestu na bicykli za zamestnaním zo smeru Modra do okresného a hlavného mesta. Cyklotrasa je často využívaná aj na relaxáciu a špor pre všetky vekové skupiny. V rámci projektu bolo vysadené stromčeky gaštanov jedlých a orechov vlašských.