Bratislava

Alej ovocných stromov vo vinohradoch

Na doteraz neudržiavanom pozemku, ktorý sme najprv upravili a vyčistili, sme urobili výsadbu 35 kusov ovocných stromov veľkého vzrastu, pôvodných slovenských odrôd v 10 metrovom spone. Do vykopanej jamy je zapracovaných 40 kg kompostu a do vrchnej časti pôdy aplikovaný hnoj (cca 100 kg). Na povrchu je zapracovaná vrstva drevnej štiepky hrubá cca 20 cm v kruhu s priemerom 1,5 m ako ochrana proti presúšaniu pôdy okolo stromov a pre zadržiavanie pôdnej vlhkosti. Keďže sa jedná o neoplotenú lokalitu, prístupnú širokej verejnosti, ale aj srnčej zveri, každý strom je chránený proti ohryzu kolovou ohradou s pletivom. Daná lokalita slúži ako jeden z hlavných vstupov do Vajnorských vinohradov a nachádza sa na cyklistami hojne frekventovanej ceste spájajúcej Raču, Vajnory so Svätým Jurom.