Nitra

Alej nás spája

Hlavným cieľom projektu bolo spoločné, komunitné vysádzanie a úprava Aleje na Prameni, aby priestor umožnil komunite spoločne sa stretávať, vytvárať a utužovať sociálne vzťahy, vymieňať si skúsenosti, realizovať neformálne vzdelávacie aktivity, workshopy a exkurzie s prírodnou tematikou. Počas sezóny sa nám podarilo vysadiť a starať sa o významné množstvo stromov, kríky, vytvoriť základ pre živý plot, ďalšie trvalkové záhony, "zakryť" betónové múry vzrastlými stromami a pokryť ich zeleňou. Doplnili sme včelnicu o ďalšie včelstvá a sprístupnili ju verejnosti a školám, založili ďalšiu "kvetinovú lúku". Spolupracujúca škola a Mestský žiacky parlament vysadili v Aleji "svoje" stromy.