Košice

„Klimatické záhrady“

S prispením grantu sa podarilo na školských pozemkoch deviatich košických škôl naštartovať prestavbu obyčajných školských záhrad na záhrady klimatické. Základom premeny bolo vytvorenie dažďových záhrad na zadržiavanie dažďovej vody na pozemku, lúčne porasty namiesto sterilného trávnika na podporu opeľovačov a kumuláciu uhlíka v biomase. Bolo vysadené množstvo stromov, kríkov a trvaliek. Na pretváraní školských pozemkov sa podieľali pedagógovia a žiaci zúčastnených škôl v spolupráci so zamestnancami VSE holding pod odborným vedením lektorov Ing. Štefan Szabó PhD., a RNDr. Silvia Szabóová z Ekocentra Sosna o.z.